Adventsmarkt am Samstag, den 01. Dezember 2007Adventsmarkt am Samstag, den 01. Dezember 2007Fotos: Eberhard Poguntke

Zur Seite: 1 2 3 4 5 Nächste Seite

Adventsm2007Sa-01

Adventsm2007Sa-02

Adventsm2007Sa-03

Adventsm2007Sa-04

Adventsm2007Sa-05

Adventsm2007Sa-06

Adventsm2007Sa-07

Adventsm2007Sa-08

Adventsm2007Sa-09

Adventsm2007Sa-10

Adventsm2007Sa-11

Adventsm2007Sa-12

Adventsm2007Sa-13

Adventsm2007Sa-14

Adventsm2007Sa-15